28 February, 2007

Life....

The question is not "How are you?"
But "How are you handling it?"

Spoersmaalet er ikke "Hvordan er det med deg?"
Snarere " Hvordan takler du det?"

No comments: